کانتر پذیرش بیمارستان

کورین نیکا و کاربرد آن در دکوراسیون مراکز درمانی
۲۶ شهریور ۱۴۰۲

طراحی کانتر پذیرش بیمارستان ها،کلینیک ها، آزمایشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار است. چراکه افراد زیادی برای کسب اطلاعات به ...